American Beauty


Scars and bars and a no-tell motel
Black and white cars, pulling over backseat bombshells
A jack knife operation, crying out loud
Walking in a deadman's shoes then take the next train out

Step outside, get up off of your knees, American beauty
Step outta line, baby you got to say please, American beauty,
No place to run, get right back to where you started from

Standing in the shadows, it happened way too fast
Two desperadoes, fighting in the broken glass
Push comes to shove in a California minute
Blood on the tracks, you never look back, she ain't dead yet

Step outside, get up off of your knees, American beauty
Get outta line, baby you got to say please, American beauty,
No place to run, get right back to where you started from

Scars and bars and a no-tell motel, ooh
Black and white cars, pulling over backseat bombshells
A different education, dollar everyday
Give them all a happy ending, send them on their way

Step outside, get up off of your knees, American beauty
Get outta line, baby you got to say please, American beauty,
Get outta line, get up off of your knees, American beauty
No place to run, get right back to where you started fromCaptcha
Liedje Mr.Big American Beauty is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied American Beautymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mr.Big American Beauty downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje American Beauty in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.