Illuminate


Night falls
Like a vulture
On it's prey
Wicked culture
Black Pitch
And getting darker
It's time to spark ourselves in this hour

When they hide
In the shadows of night
Light em up
Light em up
In the dark
Let's ignite
We're the ones

You're laid bare
Foolish mortal
Dark deeds
Mass inferno
Covert crimes
Closet Portal
Your skeletons are burning eternalCaptcha
Piosenkę Project 86 Illuminate przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Illuminate, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Illuminate. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Project 86 Illuminate w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.