Molotov


They dance all night
And sleep all day
They live for nothing
But this escape

Too bad they can't say at the break of the dawn that the night was a dream
Yet nobody can say at the rise of the sun that it was what it seemed

I know I've swallowed it all
But I could never be full
And now they call me a fool for leaving

Home with you
Alone with you

They drink all night
And ache all day

Too bad they can't say at the break of the dawn that the night was a dream
Yet nobody can say at the rise of the sun that it was what it seemed

I know they've swallowed it all and they could never be full
And now they call me a fool for leaving?

And I could never be sure

Now I'm leaving
Now I'm leaving

So when all those who are convinced there's nothing but this
Come to us and condescend we know we won't miss emptinessCaptcha
Piosenkę Project 86 Molotov przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Molotov, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Molotov. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Project 86 Molotov w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.