Awaken Chaos


[Music:Brolycke, Rudolfsson Lyrics:Karlen, Rudolfsson]

Open your burning eyes and behold what is rising
Feeding infernal fires with useless human flesh
Light the stars of hatred with fires of burning blackness,
awaking pure black hearts with blood of our purity
Blood of humanity is the sign of our burning honour
Laughter and delight, our fires are burning might
Chaos prevails, risen are the stars of hatred
Souls are gathered, behold the awaken chaos
Buried are the memories from the dawn of time
Gone is the light that we deny
Agents of chaos from darkness came, supreme warlords that none can tame
Demonic dimensions unknown to man
Plains of chaos divine to them, brought forth by men that were pure in heart
From the nightspire they came to stay for all our time
The black wings of chaotic darkness possess our souls, hellfires lick our tears
The sun bleeds, it is now gone
With chaos came death and pain
Blood of humanity is the sign of our burning honour
Laughter and delight, our fires are burning might
Chaos prevails, risen are the stars of hatred
Souls are gathered, behold the awaken chaosCaptcha
Piosenkę Sacramentum Awaken Chaos przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Awaken Chaos, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Awaken Chaos. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sacramentum Awaken Chaos w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.