Portal Of Blood


[Music:Brolycke, Rudolfsson Lyrics:Karlen]

I will come into your soul, like a dream and enter your mind, rape your mind
I will steel your last life and open up, your slumbering mind, your narrow mind
Awakening of your lost life
You will see the pain that is haunting me
I will grant you eternal beauty
Come with me and I'll unlock my mind
Take my hand, please follow me
My dear see what have to be seen
Leave this time and place
Open your portal, see what have to be seen
Take my hand, please follow me
Take my hand: and follow me:
Now my dear, give me your life, and I'll show you the portal of blood
Your shadow is gone , your soul is free
You have entered the portal of blood
I will come into your soul, like a dream and enter your mind, rape your mind
I will steel your last life and open up, your slumbering mind, your narrow mind
Awakening of your lost life
You will see the pain that is haunting me
I will grant you eternal beauty Come with me and I'll unlock my mind
Take my hand, please follow me My dear see what have to be seen
Leave this time and place
Open your portal, see what have to be seen
Take my hand, please follow me
You took my hand: and followed me:
Now my dear, give me your life, and I'll show you the portal of blood
Your shadow is gone , your soul is free
You have entered the portal of bloodCaptcha
Piosenkę Sacramentum Portal Of Blood przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Portal Of Blood, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Portal Of Blood. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sacramentum Portal Of Blood w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.