No One's Getting Out AliveDead presidents Bleeding America blue
Side by side One by one
Your right hand man is sharpening his knives
Dead presidents Shocking you with stun guns on the seven o' clock news
So just do whatever it takes to sedate yourself between commercial breaks
Is he living next door? Or is he near?
Standing in line to die It's the pixilated face of your fear
Because the psychotic hype has arrived No one's getting out aliveCaptcha
Widget
Piosenkę Scarlet No One's Getting Out Alive przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No One's Getting Out Alive, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No One's Getting Out Alive. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scarlet No One's Getting Out Alive w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.