O.D.Welcome to the world of the manic depressed.
Hopped up on Valium and in cardiac arrest.
Hold me closer when this world ends.

To become prosthetic and disinfect our friends.
We could share our endorphins.
We could sleep with loaded shotguns and trigger happy trends.

The human pets neurotic and hopeless.
We're all hopeless tonight.

For the panic attacked and the socially phobic.
I don't need your therapy.
I don't want you telling me.
Everything will be alright.Captcha
Widget
Piosenkę Scarlet O.D. przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke O.D., gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki O.D.. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scarlet O.D. w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.