Falling World


Hold me, this world is falling down on me
Feel it, is it the dead or death
That walks among us?

Close your eyes but stay awake
They are trying to crawl inside your head
Wish I could end this all today
But like all good, our hope fades away

Hold me, few more steps and I will fall
Watch me, I'll take you with me
Too sad to leave alone

Burden on my shoulders, the curse of man, no stepping back
I'll take you there - no life, no cries, no more sleepless nights

Close your eyes but stay awake
They are trying to crawl inside your head
Wish I could end this all today
But like all good, our hope fades awayCaptcha
Piosenkę Swallow The Sun Falling World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Falling World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Falling World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Swallow The Sun Falling World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.