New Moon


"Tomorrow will be worse"

I heard her say as she closed the curtains
And walked away

Tied on the bed by hands of the past
Memories too painful to be opened
My body crushed and burned from escaping life
The sleep will come, with horrors of you

New moon, would you open the gates
And take me away from this night
New moon, between the curtains
Walk me away on your silvery bridge
New moon, lay your mercy on me tonight

The despair of morning sun, beams of unholy light
No one can read the signs of these eyes
The prayer of escape, I will never heal

The flames on my skin to wash all bad away
Was unpurifying kiss of suffering

But I judge myself to give it all away, for you

New moon, would you open the gates
And take me away from this night
New moon, between the curtains
Walk me away on your silvery bridge
New moon, lay your mercy on me tonightCaptcha
Piosenkę Swallow The Sun New Moon przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke New Moon, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki New Moon. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Swallow The Sun New Moon w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.