Psychopath's Lair


Wash your hands
And light the candles
Turn the lights out
And I'll turn the music on

I'll serve you food you've never tasted before
And after the midnight hour
I'll treat you like a real man should

This is a portrait of a clear mind
The profile of my kind
I'll bring flames on your face
And when I'm done
You'll become one of mine

Her eyes shine like the glow of the sun
As she poses without a shame
But if only she could know
Where she has come

This is a portrait of a clear mind
The profile of my kind
I'll bring flames on your face
And when I'm done
You'll become one of mine

I'll take you down to psycopath's lair
I'll drag you there, to the psychopath's lair
I'll take you down, down to the psycopath's lair

This is a portrait of a clear mind
The profile of my kind
I'll bring flames on your face
And when I'm done
You'll become one of mineCaptcha
Piosenkę Swallow The Sun Psychopath's Lair przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Psychopath's Lair, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Psychopath's Lair. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Swallow The Sun Psychopath's Lair w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.