The Silence Of The Womb


The wandering old shapes
Bereaved by their last days
The empty seeds, the curse of man
Mourning for this given hand
Lonely steps across the land
Trembling heart in the ocean sand
The voice of despair echoes loud here
When the waves carry the old
For mother earth we fall
To the last of man, she'll take us all
Poisoned air, the wasted land
Turns to our tom
The silence of the wom
The skies blow the last light away
Summer exists only in the writings of the wise
We prepare for our final run
When the winter swallows the sunCaptcha
Piosenkę Swallow The Sun The Silence Of The Womb przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Silence Of The Womb, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Silence Of The Womb. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Swallow The Sun The Silence Of The Womb w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.