Enough To Let Me Go


Oh
I'm a wandering soul
I'm still walking the line that leads me home
Alone
All I know
I still got mountains to clim
On my own
On my own

Do you love me enough to let me go?
Do you love me enough to let me go?
To let me follow through
To let me fall for you, my love
Do you love me enough to let me go?

Back from the dead of winter
Back from the dead and all our leaves are dry
You're so beautiful, tonight

Back from the dead we went through
Back from the dead and both our tongues are tied
You look beautiful tonight

But every seed dies before it grows

Do you love me enough to let me go?
Do you love me enough to let me go?
To let me follow through
To let me fall for you, my love
Do you love me enough to let me go?

Breathe it in
And let it go
Every breath you take is not yours to own
It's not yours to hold
Do you love me enough to let me go?Captcha
Widget
Piosenkę Switchfoot Enough To Let Me Go przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Enough To Let Me Go, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Enough To Let Me Go. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Switchfoot Enough To Let Me Go w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.