Only Hope


There's a song that's inside of my soul
It's the one that I've tried to write
over and over again
I'm awake and in the infinite cold
But You sing to me over and over and
over again

So I lay my head back down
And I lift my hands
And pray to be only Yours
I pray to be only Yours
I know now You're my only hope

Sing to me of the song of the stars
Of Your galaxy dancing and laughing
and laughing again
When it feels like my dreams are so far
Sing to me of the plans that You have
for me over again

I give You my apathy
I'm giving You all of me
I want Your symphony
Singing in all that I am
At the top of my life I'm giving it backCaptcha
Widget
Piosenkę Switchfoot Only Hope przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Only Hope, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Only Hope. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Switchfoot Only Hope w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.