Reward


Bless my cotton socks I'm in the news
The king sits on his face but it's all assumed
All wrapped up the same
All wrapped up the same
They can't have it
You can't have it
I can't have it too
Until I learn to accept my reward
Prisoners stand in queues and stand in queues
Live in solitude like Howard Hughes
All wrapped up the same
All wrapped up the same
Silence has it
Arrogance has it
I can't have it ooh
Until I learn to accept my reward
Suddenly it struck me very clear
Suddenly it struck me very clean
All wrapped up the same
All wrapped up the same
They can't have it
You can't have it
I can't have it too
Until I learn to accept my reward
(RPT)
All songs by Astley, Havard, Gasser, Mackenzie except * J CopeCaptcha
Piosenkę Xentrix Reward przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Reward, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Reward. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Xentrix Reward w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.