The Hand That Feeds Itself


Changes, reasons, controlling, but still one problem
I bite the hand that feeds itself
No give and take it's all take with you
I understand your twisted mind
My trust in you faded, no faith just paranoid
I bite the hand that feeds itself
No give and take it's all take with you
I understand your twisted mind

A word has never meant so much
So much hate and so much pain
I see you for what you are
I trusted you, believed in you
I have no time for you my friend
New lease of life, like then no fucking compromise
I bite the hand that feeds itself
No give and take, it's all take with you
I understand your twisted mind

A word has neverCaptcha
Piosenkę Xentrix The Hand That Feeds Itself przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Hand That Feeds Itself, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Hand That Feeds Itself. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Xentrix The Hand That Feeds Itself w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.