Letra da música de Antti Tuisku: Pelasta Maailma

Pelasta Maailma


Kaunis on rumaa, sanot
Ja minua paleltaa
Vaan en lähde mihinkään
Kun avaat ikkunan
Ja annat tuulen puhaltaa
Kadulla ei näy ketään
Jolle huutaa kiitos
Avaat rintani kuin lyhdyn
Sytytät sinne kynttilöitä
Liekki on ihmisen elämän muotoinen

Ja kuu valkea käy yli kattojen
Valaisten meitä
Ja kuu valkea käy yli kattojen
Rohkaisten meitä
Niin, pelasta maailma
Tee se jo tänään
Tee jotakin mahdotonta

Kaunis on rumaa, tiedän
Ja helppo on halpaa
Vaan en voi uskoa sattumaan
Vaikka tuuli kääntää lehtiä
Sama tuuli kaikkialla
Ennenkuin kaikki särkyy
Tämä hämärä muuttuu muistoksi
Ennenkuin häviää

"Katso kuinka ankarina pilvet kulkee kasvoillani
Kuinka voisin ihmeen tuoda
Mahdotonta älä pyydä älä pyydä itsellesi"Captcha
A canção da Antti Tuisku Pelasta Maailma é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Pelasta Maailma, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Antti Tuisku Pelasta Maailma. Nós tentamos as reproduzir as letras de Pelasta Maailma de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Antti Tuisku Pelasta Maailmano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.