Letra da música de Guus Meeuwis En Vagant: Als Ik Alleen Ben

Als Ik Alleen Ben


hier zwommen wij bij volle maan
in de koele zilveren zee
hier droogden wij ons aan de nacht
en droomden van ons twee
hier dronken wij de rode wijn
samen uit een glas
omdat alles wat we samen deelden
zo bijzonder was

als ik alleen ben
nu ik alleen ben
kom ik hier vaak terug
dan voel ik de wind
die ik nu niet zo mee he
even in m'n rug

hier liepen wij een hele dag
het warme woele zand
ik hield van jou jij hield van mij
m'n dromen in je hand
hier spraken wij een hele dag
van liefde over pijn
en dat je die met mij zou delen
het heeft niet zo mogen zijn

als ik alleen ben
nu ik alleen ben
kom ik hier vaak terug
dan voel ik de wind
die ik nu niet zo mee he
even in m'n rug

als ik alleen ben
nu ik alleen ben
kom ik hier vaak terug
dan voel ik de wind
die ik nu niet zo mee he
even in m'n rugCaptcha
A canção da Guus Meeuwis En Vagant Als Ik Alleen Ben é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Als Ik Alleen Ben, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Guus Meeuwis En Vagant Als Ik Alleen Ben. Nós tentamos as reproduzir as letras de Als Ik Alleen Ben de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Guus Meeuwis En Vagant Als Ik Alleen Benno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.