Songtekst van 10 Things I Hate About You: 10 Things I Hate About You Poem

10 Things I Hate About You Poem


10 things I hate about you poem
I hate the way you talk to me,
and the way you cut your hair
I hate the way you drive my car,
I hate it when you stare
I hate your big dumb combat boots
and the way you read my mind
I hate you so much it makes me sick,
it even makes me rhyme
I hate the way you're always right,
I hate it when you lie
I hate it when you make me laugh,
even worse when you make me cry
I hate it when you're not around,
and the fact that you didn't call
But mostly I hate the way I don't hate you,
not even close"¦
not even a little bit"¦
not even at all
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje 10 Things I Hate About You 10 Things I Hate About You Poem is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 10 Things I Hate About You Poemmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 10 Things I Hate About You 10 Things I Hate About You Poem downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 10 Things I Hate About You Poem in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.