Songtekst van 10 Things I Hate About You: I Love You Baby

I Love You Baby


You're just too good to be true
Can't take my eyes off you
You'd be like heaven to touch
I wanna hold you so much
At long last love has arrived
And I thank God I'm alive
You're just too good to be true
Can't take my eyes off you

I love you baby, and if it's quite all right,
I need you baby to warm a lonely night
I love you baby
Trust in me when I say:
Oh pretty baby, don't bring me down I pray
Oh pretty baby, now that I found you, stay
And let me love you, oh baby let me love you,Captcha
Liedje 10 Things I Hate About You I Love You Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Love You Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 10 Things I Hate About You I Love You Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Love You Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.