Songtekst van 10 Things I Hate About You: I Want You To Want Me

I Want You To Want Me


I want you to want me
I need you to need me
I'd love you to love me
And I'm begging you to beg me

I want you to want me
I need you to need me
And I'd love you to love me

BRIDGE:
I'll shine up my old brown shoes
I put on a brand new shirt
I get home early from work
If you say that you love me

CHORUS:
Didn't I, didn't I, didn't I see you crying
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you crying
Feeling all alone without a friend you know you feel like dying
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you crying

I want you to want me
I need you to need me
I'd love you to love me
And I'm begging you to beg me

BRIDGE:
I'll shine up my old brown shoes
I put on a brand new shirt
I get home early from work
If you say that you love me

CHORUS:
Didn't I, didn't I, didn't I see you crying
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you crying
Feeling all alone without a friend you know you feel like dying
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you crying

Hey

Feeling all alone without a friend you know you feel like dying
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you crying

I want you to want me
I need you to need me
I'd love you to love me
And I'm begging you to beg me

I want you to want me
I want you to want me
I want you to want me
And I want you to want meCaptcha
Liedje 10 Things I Hate About You I Want You To Want Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want You To Want Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 10 Things I Hate About You I Want You To Want Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want You To Want Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.