Single Girl


single girl - single girl
she's goin dressed fine
o she's goin dressed fine
married girl - married girl
wears just any kind
o she wears just any kind

single girl - single girl
go to store and buy
o go to store and buy
married girl - married girl
rock the cradle and cry
o rock the cradle and cry

single girl - single girl
go just where she please
o go where she please
married girl - married girl
baby on her knee
o baby on her knee

single girl - single girl
she's goin dressed fine
o goin dressed fine
married girl - married girl
wear just any kind
o wear just any kindCaptcha
Liedje 16 Horsepower Single Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Single Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 16 Horsepower Single Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Single Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.