Stockholm Love


Stockholm Love
Baby you've got what you wanted, haven't you
Now they're mad at you, in a frenzy cause they envy you,
So they send in all the small men who will call you
Underhanded, pullin band-aids staring down the bell of a double standard
But I understand you like nobody, I'd do for you like you'd do for me

I've got the time if you've got the patience
I've been, kidnapped, hi-jacked, venus flytrapped,
But please don't let me go,
I'm here, waiting, fading, no use negotiating, Stockholm love!

They've got legions and legions of reasons and reasons
To let me walk out that door, but I am your man for all seasons
And the reasons are not my concern,
Either Orson pays the ransom, or I reveal the lies,
Could it be that I don't want to leave cause I can't, son
I've been hypnotized

I've got the time if you've got the patience
I've been, kidnapped, hi-jacked, venus flytrapped,
But please don't let me go,
I'm here, waiting, fading, no use negotiating, Stockholm love!

I've got the time if you've got the patience
I've been, kidnapped, hi-jacked, venus flytrapped,
But please don't let me go,
I'm here, waiting, fading, no use negotiating, Stockholm love!
I've been, kidnapped, hi-jacked, venus flytrapped,
But please don't let me go,
I'm here, waiting, fading, no use negotiating, Stockholm love!

I've got the time,
I've got the time,
I've got the time,
I've got the timeCaptcha
Liedje 2 Skinnee J's Stockholm Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stockholm Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Skinnee J's Stockholm Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stockholm Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.