Songtekst van 30 Odd Foot of Grunts: Other Ways of Speaking

Other Ways of Speaking


Other Ways of Speaking
(Crowe,Cochran)

I can't tell, if I want to know,
What's on your mind,
Should I just go
It's a long way down from here
I better start with the stairs
It's a long way down from here

You know there's other ways of speaking
Words are just the deep end
I'm not good at keeping secrets from you

But I can't tell, if I want to know,
What's on your mind,
Should I just go
It's a long way down from here
I better start with the stairs,
It's a long way down from here

You know there's other ways of speaking,
I can read you when you're sleeping
I can feel you when you're breathing
And breaking in two

But I can't tell, if I want to know
What's on your mind
Should I just go
It's a long way down from here,
I better start with the stairs
It's a long way down from here

You know there's other ways of speaking
Words are just the deep end
I'm not good at keeping your secrets from you30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Liedje 30 Odd Foot of Grunts Other Ways of Speaking is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Other Ways of Speakingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 30 Odd Foot of Grunts Other Ways of Speaking downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Other Ways of Speaking in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.