Tekst piosenki 30 Odd Foot of Grunts: Other Ways of Speaking

Other Ways of Speaking


Other Ways of Speaking
(Crowe,Cochran)

I can't tell, if I want to know,
What's on your mind,
Should I just go
It's a long way down from here
I better start with the stairs
It's a long way down from here

You know there's other ways of speaking
Words are just the deep end
I'm not good at keeping secrets from you

But I can't tell, if I want to know,
What's on your mind,
Should I just go
It's a long way down from here
I better start with the stairs,
It's a long way down from here

You know there's other ways of speaking,
I can read you when you're sleeping
I can feel you when you're breathing
And breaking in two

But I can't tell, if I want to know
What's on your mind
Should I just go
It's a long way down from here,
I better start with the stairs
It's a long way down from here

You know there's other ways of speaking
Words are just the deep end
I'm not good at keeping your secrets from you30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Other Ways of Speaking przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Other Ways of Speaking, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Other Ways of Speaking. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 30 Odd Foot of Grunts Other Ways of Speaking w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.