Songtekst van 30 Odd Foot of Grunts: The Photograph Kills

The Photograph Kills


The Photograph Kills
(Crowe/Cochran/Adam/Brown/Rosieur)

Don't stand up
They'll try and push you down
Don't let them hold you in their hands
Don't step out
Words can run you down
And they'll feed while you lie bleeding on the ground
The photograph kills and your fame will destroy you
Trying to find a place to rest will taint everything you do
The photograph kills and your fame will destroy you
Trying to find a place to rest will taint everything you do
So don't stand up
Don't even think of fighting
Don't let them mould you to their plans
Don't step out into the glare of flash bulb lighting
Don't let them roll you in their hands
The photograph kills and your fame will destroy you
Trying to find a place to rest will taint everything you do
The photograph kills and your fame will destroy you
Trying to find a place to rest will taint everything you do
You start with the simplest of intentions
I've committed most sins known to mankind
But I still believe in the essential goodness of my spirit
I ask forgiveness continuously for I know he knows
Some things
Just have to be experienced
The photograph kills and your fame will destroy you
Trying to find a place to rest will taint everything you do
The photograph kills and your fame will destroy you
Trying to find a place to rest will taint everything I do
The photograph
The photograph30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Liedje 30 Odd Foot of Grunts The Photograph Kills is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Photograph Killsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 30 Odd Foot of Grunts The Photograph Kills downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Photograph Kills in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.