Queen Of Hearts


My perfect angel, starring at the stars above
I put my hand to your cheek
For one last kiss goodnight, one more small goodbye
So I dont have to lose my mind

I can't put this into words through voice or hand
Your love is the best thing that I'll never have
The time and pain put in this with not be in vain
The love I have to share will always stay

I'll take the blame for this, that's why I write this song
(My Perfect Angel, My Perfect Angel)
I should have seen it coming all along
(Why would you do this to me?)

My Perfect Angel,
(We'll always be the same,)
My Perfect Angel,
(We'll never change,)
Why would you do this to me?!
(we'll never change)

My Perfect Angel, starring at my blood soaked hands
I put my hand to your cheek
For one last touch of life, one more silent prayer of mine
so that I can say goodbyeCaptcha
Liedje A Change Of Pace Queen Of Hearts is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Queen Of Heartsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Change Of Pace Queen Of Hearts downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Queen Of Hearts in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.