Tears All Over


Ride the subway home
Pretend that you're not home
When somebody calls you
But nobody calls you

And it's me who loves you still
And I always will

But there are tears all over town
Too many tears all over this town
There are tears all over town
Too many tears

Once there were trumpets in the air
And confetti in your hair
And I knew where I belonged
Now I'm singing you this song

And every star we felt that night
We reached for it all, you know we tried

But there are tears all over town
Too many tears all over this town
There are tears all over town
Too many tears

I'm scattered like newspapers all over the streets
I see your face in everyone I meet
I'm avoiding the corners, I'm avoiding your name
I know that I loved you but I loved you in vain

And this city's too small for two
My melancholy friend and you

And these tears all over town
Too many tears all over this town
Tears all over town
Too many tears all over this town
Too many tears

Too many tears
Too many tearsCaptcha
Liedje A Girl Called Eddy Tears All Over is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tears All Overmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Girl Called Eddy Tears All Over downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tears All Over in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.