Songtekst van A Long Winter: Portraits Hung In Empty Halls

Portraits Hung In Empty Halls


NOW THIS DREAM'S JUST A CLOUDY MEMORY
RAIN HITS MY FACE FOR THE FIRST TIME
THE CANVAS LOOKS SO EMPTY WITHOUT THE PAINTING
YOU'RE PORTRAIT WOULD BE SO BEAUTIFUL HUNG IN EMPTY HALLS
NOW THIS DREAM'S A FADED MEMORY
RAIN HITS MY FACE FOR THE FIRST TIME
THE FRAME LOOKS SO EMPTY WITHOUT THE CANVAS
YOU MAKE EVERYTHING SO MUCH BETTER
YOU'RE SUCH A WORK OF ART
AND NOW THIS DREAM'S JUST A CLOUDY MEMORY
RAIN HITS MY FACE FOR THE FIRST TIME
I CAN LIVE AGAIN
THE WALLS LOOK SO EMPTY WITHOUT THE FRAMES
I WANTED TO BE YOU, BUT INSTEAD I DESTROYED MYSELF
I DESTROYED MYSELFCaptcha
Liedje A Long Winter Portraits Hung In Empty Halls is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Portraits Hung In Empty Hallsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Long Winter Portraits Hung In Empty Halls downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Portraits Hung In Empty Halls in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.