Songtekst van A Long Winter: She's Gone But Her Ghost Still Haunts Me

She's Gone But Her Ghost Still Haunts Me


She's gone and her ghost still haunts me
I watched you disappear right before my eyes She's gone
When I think of what we had
It makes my heart grow cold
I don't want to be in that place again
I'll make you disappear
But you're still here
Her ghost still haunts me
I'll make you disappear
But you're still here
Why I was headed for the sun
It blacked out, left me with no one
I opened my arms letting you in
You walked away
You're gone
Can I look in your eyes?
Can I hold your hand?
Or am I wasting my time?Captcha
Liedje A Long Winter She's Gone But Her Ghost Still Haunts Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She's Gone But Her Ghost Still Haunts Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Long Winter She's Gone But Her Ghost Still Haunts Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She's Gone But Her Ghost Still Haunts Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.