Genre's On A Roll


Looks to kill moves a thrill away from funerals outside makeup's vain
Eyes are wide awake from everything but shy
Take your pick fashions host styles nothing but a ghost
Feelings gone genre's on a roll and taking sides

We will change the world
We will make them see
We will open eyes
Show them who will be on the top in the end at the finish line
Tell your friends goodbye cause they're wasting your time

Empty floors open soars
Soaked in bitter endings
Why feelings die after lies
Just to justify the right lose the fight
Take a hit taste defeat and not a win
Feelings gone genre's on a roll and taking sides

Genres on a roll and taking side
Empty floors and open soarsCaptcha
Liedje A Step Behind Genre's On A Roll is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Genre's On A Rollmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Step Behind Genre's On A Roll downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Genre's On A Roll in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.