Lay All Your Love on Me


Don't go wasting your emotion
Lay all your love on me
I wasn't jealous before we met
Now every woman I see is a potential threat
And I'm possessive it isn't nice
You've heard me saying that smoking was my only vice
But now it isn't true
Now everything is new
And all I've learned has overturned
I beg of you

Don't go wasting your emotion
Lay all your love on me

It was like shooting a sitting duck
A little small talk a smile and baby I was stuck
I still don't know what you've done with me
A grown up woman should never fall so easily
I feel a kind of fear
When I don't have you near
Unsatisfied I skip my pride I beg you dear

Don't go wasting your emotion
Lay all your love on me
Don't go sharing your devotion
Lay all your love on me
Don't go wasting your emotion
Lay all your love on me
Don't go wasting your emotion
Lay all your love on me
Don't go sharing your devotion
Lay all your love on meCaptcha
Liedje A-Teens Lay All Your Love on Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lay All Your Love on Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-Teens Lay All Your Love on Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lay All Your Love on Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.