The Final Cut


How many times
Do we have to talk it over
(Yeah)
How many times
Before we understand
All the things we should have done
All the things we never did
(What, Oh)

I read the signs, baby
Each and every day
You read the signs
But yet you stayed
All the things we should have done
Where and when did it go wrong
(Tell me)
How could we go wrong

I believe in what we had
I believe in what we said
We gotta understand that it's time to let it go
Holding on to yesterday, it will never be the same
But now it's time to make
The final cut
The final cut
The final cut
(Burn)

So many things
That we always took for granted
So many years down the drained
Looking back on my life
When you were always on my mind
(On my mind)
All the things we should have done
Where and when did it go wrong
How could we go wrong
(Ah, ah)

I believe in what we had
I believe in what we said
We gotta understand that it's time to let it go
Holding on to yesterday, it will never be the same
But now it's time to make
The final cut
The final cut

We grew up together
Built our dreams together
Now it's gone
We made plans forever
Nothing lasts forever
Time to move on
All the things we should have done
Where and when did it go wrong
How could we go wrong

I believe in what we had
I believe in what we said
We gotta understand that it's time to let it go
(Let it go)
Holding on to yesterday, it will never be the same
(Yesterday)
Let's make the final cut
(Aaaaaa)
I believe in what we had
I believe in what we said
We gotta understand that it's time to let it go
(Final cut, the final cut)
Holding on to yesterday, it will never be the same
But now it's time to make
The final cutCaptcha
Liedje A-Teens The Final Cut is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Final Cutmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-Teens The Final Cut downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Final Cut in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.