Supreme Immortal Art


Shivers herald an upcoming possesion
The urges to create set us ablaze
Demonic art sacrificed to the night
A monument of malicious sonority
The most precions gift for the everlasting cycle
For the beginning and the end
For the comprehensive darkness
For master Satan and ourselves
Millions of unsignificant existences
Exceeded by our tones supreme
Melodies older than mortality
Enormous as death itself
The chosen ones have command of the language
That needs neither mouth nor words
Our minost soul transformed into notes
We are element as well as entirety
So what is paradise if not hellCaptcha
Liedje Abigor Supreme Immortal Art is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Supreme Immortal Artmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Abigor Supreme Immortal Art downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Supreme Immortal Art in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.