Songtekst van Fleshgrind: The Supreme Art Of Derangement

The Supreme Art Of Derangement


I am your mind, I am your thought
Confined with my on disturbed existence
Through the sickening, supreme art of derangement

Regretfully, you disdain my art
As you become my next victim
That of death, and domination

You will soon see my developed system
I have called the supreme art of derangement

I control you
Waiting, hunting, so patiently
You're like a child, so naive to the fact

That I will strip you of life
Your ignorance is so pathetic
Strategically, to my advantage

In these depths that I call my mind
Desensitized to the fact that you are now dead
You lay there calm and quiet

So serene and tranquil, still
I am your blood, I am your rupture
I am your dominion
I am your suffering

You have since expired, but who is really truly dead
I, I am your power, I am your God
Dictating your actions, I am your only light

All hope, of us escaping, is completely gone
Come with me my children, don't forget you chose this
I control your life now, I have since perfected

The supreme deed, the supreme need
Supreme art of derangement
Why can't I see, how can't I see?

That it is I, who is deranged
I cannot see, how could it be
Since it is I who perfected

The supreme deed, the supreme need,
The supreme art of derangement!Captcha
Liedje Fleshgrind The Supreme Art Of Derangement is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Supreme Art Of Derangementmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleshgrind The Supreme Art Of Derangement downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Supreme Art Of Derangement in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.