Amor Prohibido


Si pudiera amarte libre
Si fuera e-s-o posible
Yo te haría mi mujer

Nos conocimos muy tarde,
Talvez fue un tropiezo,
La vida es así

Y nos tenemos que esconder,
Amarnos entre sombras,
Amor, amor, amor prohibido

Y nos tenemos que esconder,
Amarnos entre sombras
Amor, amor, amor, amor prohíbido

Amor, amor, amor amor prohíbido
Amandonos entre las sombras
Amor, amor, amor amor prohíbido
Amandonos, siempre escondidos

Y la gente es implacable,
No entienden nos amamos,
Es pecado nuestro amor

Nos conocimos muy tarde,
Talvez fue un tropiezo,
La vida es así

Y nos tenemos que esconderCaptcha
Liedje Acustica Amor Prohibido is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amor Prohibidomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Acustica Amor Prohibido downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amor Prohibido in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.