Hometown Glory


I've been walking
In the same way as I did
Missing out
The cracks in the pavement
And tutting my heel
And strutting my feet
"Is there anything
I can do for you dear?
Is there anyone I can call?"
"No and thank you, please Madam
I ain't lost, just wandering"

Round my hometown
Memories are fresh
Round my hometown
Ooh, the people I've met

Are the wonders of my world
Are the wonders of my world
Are the wonders of this world
Are the wonders of my world

I like it in the city
When the air
Is so thick and opaque
I love to see everybody
In short skirts
Shorts and shades
I like it in the city
When two worlds collide
You get the people
And the government
Everybody taking
Different sides

Shows that
We ain't gonna stand shit
Shows
That we are united
Shows
That we ain't gonna take it
Shows
That we ain't gonna stand shit
Shows that we are united

Round my hometown
Memories are fresh
Round my hometown
Ooh the people I've met

Are the wonders of my world
Are the wonders of my world
Are the wonders of this world
Are the wonders of my worldCaptcha
Liedje Adele Hometown Glory is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hometown Glorymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Adele Hometown Glory downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hometown Glory in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.