Miss Murder


Hey Miss Murder can I
Hey Miss Murder can I
Make beauty stay if I
Take my life? Whoa oh oh

With just a look
They shook
And heavens bowed before him
Simply a look
Can break
Your heart

The stars that pierce the sky
He left them all behind
We're left to wonder why
He left us all Behind

Hey Miss Murder can I
Hey Miss Murder can I
Make beauty stay if I
Take my life? (Whoa oh oh)

Dreams of his crash
Won't pass
Oh how they all adored him
Beauty will last
When spiraled
Down

The stars that mystify
He left them all behind
And how his children cried
He left us all Behind

Hey Miss Murder can I
Hey Miss Murder can I
Make beauty stay if I
Take my life? Whoa oh oh

What's the hook, the twist within this verbose mystery?
I would gladly bet my life upon it
That the ghost you love, your ray of light will fizzle out
Without hope, hope We're the empty set just floating through wrapped, in skin,
Ever searching for what we were promised
Reaching for that golden ring we'd never let go
Who would ever let us put our filthy hands upon it?

Hey Miss Murder can I
Hey Miss Murder can I
Make beauty stay if I
Take my life? (Whoa oh oh)

Hey Miss Murder can I
Hey Miss Murder can I
Make beauty stay if I
Take my life? (Whoa oh)Captcha
Liedje AFI Miss Murder is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Miss Murdermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Miss Murder downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Miss Murder in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.