Synthesia


Heartbreak, incarnate,
I'm nothing if not your memories
Heartbreak please let me be,
Enjoying your pain

Someday, I will be
I'll be the common voice for community
Because I am a man who'll forever be
Below you as you fail

Please let me haunt as scent on your pillow
Letters of past look distant and wrinkled
Please let me haunt as scent on your pillow
Letters of past so distant and wrinkled

Just say (Say you will) follow me (follow me)
Invite me to your memory
Just sing (Sing again) for me (for me)
That long forgotten song

Heartbreak, incarnate,
I'm nothing if not your memories
Heartbreak please let me be
Enjoying your pain

Someday, I will be
I'll be that what you want from a failing dream
Because I may, I may at best,
Be as low as you feel

Please let me haunt as scent on your pillow
Letters of past look distant and wrinkled
Please let me haunt as scent on your pillow
Letters of past so distant and wrinkled

Just say (Say you will) follow me (follow me)
Invite me to your memory
Just sing (Sing again) for me (for me)
That long forgotten song

Just say (Say you will) follow me (follow me)
Invite me to your memory
Just sing (Sing again) for me (for me)
That long forgotten song

Let me be all the words
Let me be all the words
Let me be all the words
Let me be all the words

Let me be all the words, echo in comfort
Let me be all the words that you'd unsay
Let me be all the words, echo in comfort, comfort, comfort, comfort
Let me be all the words that you'd unsay, unsay, unsay, unsay Oh!

Let me be all the words, echo in comfort
Let me be all the words that you'd unsay
Let me be all the words echo in comfort, comfort, comfort
Let me be all the words that you'd unsay, unsay, unsay, unsayCaptcha
Liedje AFI Synthesia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Synthesiamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Synthesia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Synthesia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.