La Belleza


Cuando la belleza pase
Sera bella tu mirada
Sera bella tu sonrisa
Y las noches seran claras
Cuando la belleza pase
Cada beso y cada abrazo
Sera un grito de belleza
Seras bella en conciencia,
Oh mi amor, oh mi amor,
Oh mi amor, oh mi amor
Cuando la belleza pase
No habra mas que lunas nuevas
Y en un circulo de estrellas
Brillaras con luz eterna
Cuando la belleza pase
Te dar lo que me queda
Cuando la belleza pase
Cuando la belleza pase
Quizas no nos demos cuenta
Cuando la belleza pase
Quizas no nos demos cuenta
Oh mi amor,
Seras bella por dentro bella
En el alma y en el fondo de mi coraznCaptcha
Liedje Alejandro Lerner La Belleza is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Bellezamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alejandro Lerner La Belleza downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Belleza in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.