B*Cest La Vie


ah ohh hey hey X2
hey you sittin in your tree
mummy always wants you to come for tea
don't be shy, straighten up your tie
get down from your tree house in the sky

i wanna know, just what to do
is it very big is there room for two?
i got a house with windows and doors
i'll show you mine if you show me yours

gotta let me in
hey, hey, hey
let the fun begin
heeeeeeeeeeeeeeeeey
i'm the wolf today
hey hey hey
i'll huff, i'll puff
i'll huff i'll puff i'll blow you away

(chorus)

say you will, say you won't
say you'll do what i don't
say your true, say to me
C'est la vie

Do you play with the girls,
play with the boys
do you ever get lonely playin with your toys?
we can talk, we can sing
i'll be the queen and you be the king

hey boy, in your tree
come down your ladder
make a room for me
i got a house with windows and doors
i'll show you mine if you show me yours

gotta let me in
hey, hey, hey
let the fun begin
heeeeeeeeeeeeeeeeey
i'm the wolf today
hey hey hey
i'll huff, i'll puff
i'll huff i'll puff i'll blow you away

(chorus) X2Captcha
Liedje B Witched B*Cest La Vie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied B*Cest La Viemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B Witched B*Cest La Vie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje B*Cest La Vie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.