Songtekst van Allman Brothers Band: Ain't No Good To Cry

Ain't No Good To Cry


Hear a new girl moved to the town
Now your baby just ain't no where to be found
Now you think you're in dispair - no
You feel that chill - that cold black clinging in the air

Love's a game - you're in it
And you're so proud
Someone you can depend on
Someone you can rely on
No matter what you say
You won't come
Running back to you're arms
It's all over baby
Well it don't do no good to cry

How do think I felt when you
Let me stay here never once said that we're through
You didn't fight it all the way, no
But I don't care - you just don't mean that much to me this way

Love's a game - you're in it
And you're so proud
Someone you can depend on
Someone you can rely on
No matter what you say
You won't come
Running back to you're arms
It's all over baby
Well it don't do no good to cry

[solo]

Love's a game - you're in it
And you're so proud
Someone you can depend on
Someone you can rely on
No matter what you say
You won't come
Running back to you're arms
It's all over baby
Well it don't do no good to cryCaptcha
Liedje Allman Brothers Band Ain't No Good To Cry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't No Good To Crymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Allman Brothers Band Ain't No Good To Cry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't No Good To Cry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.