Songtekst van Billy Ray Cyrus: Ain't No Good Goodbye

Ain't No Good Goodbye


(Billy Ray Cyrus/Barton Stevens/Kevin White)

Look at me, darlin'; look in my eyes
Well as you know me, you fill my mind
Words don't come easy from a man's broken heart
Think that I love you, it'd be enough to part

CHORUS:
Lonely, yes my world was so lonely
Till you walked into my life
& now there's a sigh & tears fill our eyes
'Cause there ain't no good goodbye
Baby, mmm my baby, there ain't no good goodbye

(humming)
(chorus)Captcha
Liedje Billy Ray Cyrus Ain't No Good Goodbye is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't No Good Goodbyemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Ain't No Good Goodbye downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't No Good Goodbye in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.