I Spit Black Bile On You


I laugh in your face
Did you really think I have changed
Well I can assure
This time it's even worse
It boiles in my veins
Do you think I would forget
It never went away
I hate you day by day

I laugh in your face
A sarcastic point of view
Creates new energy
To mock your emptyness
I'm your regular
Your daily pain on your back
I never go away
I fuck you every day

I persecute you - I annoy you
I mandate you - And I enslave you

It's your problem, not mine
Profile weakness, in books

Mistakes, run outs, plagues divine
Don't seem, to help, much for you

I spit black bile on you
Embitter your Christian life
I spit black bile on you
Spoil your eternal joy
I spit black bile on you
Destroy your Christian lieCaptcha
Liedje Altar I Spit Black Bile On You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Spit Black Bile On Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Altar I Spit Black Bile On You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Spit Black Bile On You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.