Songtekst van Amortis: Memories of an Ancient Time

Memories of an Ancient Time


A breeze of Darkness blessed my Soul as I rise at Armageddon
In ancient Times I was born
Son of Darkness, King of the Night
Baptized with holy Blood
I was blessed with Immortality
I am the bringer of your Death - the Fourth Horsemen of Doom
I'm the one you 'll never see, look at me and you know my Name
My Eyes tell you the Truth, I laughed by the Cross as your Mother cried
For I'm the one in your Dreams, I am the Phantom in the Night
I am the Shade behind the Light, I'm the Master of the Unlight
Armageddon, Days of Darkness, Holy War, I am your Son

I rip the Sky and burn their Souls, I rise the Flame of endless Hate
For I'm the one in your Dreams, I am the Phantom in the Night
I am the Shade behind the Light, I'm the Master of the UnlightCaptcha
Liedje Amortis Memories of an Ancient Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Memories of an Ancient Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Amortis Memories of an Ancient Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Memories of an Ancient Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.