Songtekst van In The Woods...: Creation Of An Ancient Shape

Creation Of An Ancient Shape


See this form of darkness
and search its endless feast
Floating through this storm
immortal histories

Cold and destructive
Wisdom which hailed from the north
crushing all good
With a touch of bare skin
Spread total fear through them hordes

As chaos strikes
and weakness dies

Armed in iron weapons
Die to reach the sky
Brave men into battle
Allfather, greet me in your hall

A creation
All it will rise again
Warriors strive for vengeance
Ancient shapes of creationCaptcha
Liedje In The Woods... Creation Of An Ancient Shape is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Creation Of An Ancient Shapemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje In The Woods... Creation Of An Ancient Shape downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Creation Of An Ancient Shape in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.