Songtekst van Hades Almighty: The Spirit Of An Ancient Past

The Spirit Of An Ancient Past


the mist of blue frost
falls the proud valleys of the north
an iceage of terror
as silent as snow hides the hills
in this frozen land I ride
as the northern light guides my way
a blackwind I am
a shadow of war and lust

this path, whom for me is the chosen
forbidden for mortals to see

the night is filled
with diabolical summoning winds
the moon is burning
like an eye glearing of demonic hate
watch me as I choose my trail
this journey is forever

the spirit of gods and goddess I am
forgotten at the birth of new times
a reflection of an ancient past
waiting in a lost realm of ice
for the rising of a forever pagan ageCaptcha
Liedje Hades Almighty The Spirit Of An Ancient Past is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Spirit Of An Ancient Pastmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades Almighty The Spirit Of An Ancient Past downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Spirit Of An Ancient Past in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.