Inflammation


Extreme fever, pain of the neck
Pain in the head
Awareness disfunction, consciousness
Bleeding of the skin
Bacterias carried by blood
Cause heart malfunction
Regurgitation nausea
Within hours it's possible to die
Germs existing in liquids
Not every affected falls sick
Germs existing in liquids within hours they could die
Blood pressure in the brain grows dangerously
Outer walls of the cells are under attack
Hallucinations, confusedness
Lethargy, irascibility
Apathetic, restlessly
Extreme fever, pain of the neck
Pain in the head
Awareness disfunction, consciousness
Bleeding of the skin
Bacterias carried by blood
Cause heart malfunction
Regurgitation nausea
Within hours it's possible to die
Germs existing in liquids
Not every affected fals sick
Germs existing in liquids
Withon hours they will dieCaptcha
Liedje Anasarca Inflammation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Inflammationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anasarca Inflammation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Inflammation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.