Inflammation


Extreme fever, pain of the neck
Pain in the head
Awareness disfunction, consciousness
Bleeding of the skin
Bacterias carried by blood
Cause heart malfunction
Regurgitation nausea
Within hours it's possible to die
Germs existing in liquids
Not every affected falls sick
Germs existing in liquids within hours they could die
Blood pressure in the brain grows dangerously
Outer walls of the cells are under attack
Hallucinations, confusedness
Lethargy, irascibility
Apathetic, restlessly
Extreme fever, pain of the neck
Pain in the head
Awareness disfunction, consciousness
Bleeding of the skin
Bacterias carried by blood
Cause heart malfunction
Regurgitation nausea
Within hours it's possible to die
Germs existing in liquids
Not every affected fals sick
Germs existing in liquids
Withon hours they will dieCaptcha
Piosenkę Anasarca Inflammation przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Inflammation, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Inflammation. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Inflammation w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.