Closer


Do you expect me?
To be or believe you?
Do you accept me?
When it's me you can see through?

Are you keeping safe distance?
Are you arms length away?
Are you keeping safe distance?
Holding me arms length away?
Are you there, can someone answer me?

Closer, closer, closer
Closer, closer, closer

Do you expect me?
To keep from crawling back
Do you accept me?
When we both know my past

Am I keeping safe distance?
Pushing you arms length away?
Am I keeping safe distance?
Oh, it's you that feels betrayed
Are you there, can someone answer me?
Come where I can see

Closer, closer, closer
Closer, closer, closer
I know you're out there somewhere
Come where I can see
Closer, closer, closer to me

Come closer
Come closer
Come closer

Closer, closer, closer
Closer, closer, closer
Are you out there somewhere?
Go where I can see
Closer, closer, closer to meCaptcha
Liedje Anberlin Closer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Closermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anberlin Closer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Closer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.