All Grown Up


On the dark side of my life
It won't shine cause there's no light
but I got my own surprise
Shut your eyes and hold me tight

There's no room for making noise
There's just room for us and toys
So don't be scared now when the lights go out
Let me show you what it's all about

Chorus
You won't fall back on your own
Here I come you're not alone
My oh my oh haven't you grown?

Let's not be polite tonight
Let me feed your appetite
playing games from way back when
I was 9 and you were 10

All grown up now that's the past
We can play for real at last
so relax and let it flow
Let me see how far you'll go

Chorus

All grown up now that's the past
We can play for real at last
So relax and let it flow
Let me see how far you'll go

Chorus

x3 to fadeCaptcha
Liedje Appleton Nicole All Grown Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Grown Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Appleton Nicole All Grown Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Grown Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.